Argentina

I Argentina har vi varit engagerade sedan ett par missionärer med stöd från Skärstad var med och startade Smyrnaförsamlingen i staden Salta. Idag har vi ingen missionär i Salta men fortsätter kontakten med Smyrna och dess pastor Aldo Herrera. Vi ger ekonomiskt stöd till en barnbespisning som Smyrnaförsamlingen driver med inriktning mot barn från slummen. Samt till en förskola för barn till ensamstående mammor, så att dessa ska kunna komma ut och jobba.

Genom ett par av vår församlings medlemmar, Pamela och Johnny Johansson, finns kontakter med indianstammen Wichi. Bland annat får ett par studenter stöd till sin utbildning. Dessa studenter vill återvända till sitt folk som lärare och för att lyfta sitt folks rättigheter till ett eget språk.

Salta

bespisning salta daghem salta

Barndaghem för barn till ensamstående mammor så att de ska kunna komma ut och jobba.
Matbespisning för gatubarn och barn i fattiga familjer.

Mission

Sänd ditt bröd över vattnet, en dag får du det åter.

Pred 11:1

Login