logga 300Tillsammans med flera pingstförsamlingar i Jönköpings kommun stödjer vi Lp-verksamheten. Lp-kontakten fungerar som öppet hus med dagverksamhet, där vi erbjuder stöd och motivation till personer med beroendeproblematik att förändra sin livssituation. Det bedrivs också ett uppsökande arbete på flera platser i vår kommun. Varannan tisdag har vi öppna LP-möten kl 18.00 i Pingst Jönköping. Välkommen till en stund med: Predikan, vittnesbörd, sång och bön

Mission

Sänd ditt bröd över vattnet, en dag får du det åter.

Pred 11:1

Login