Mission handlar om att möta människors behov till både ande, kropp och själ, om det så är nära eller långt borta, i Sverige eller ett annat land. Det kan handla om att predika de goda nyheterna om Jesus, ge kläder och mat för dagen, sjukvård, stödja och utrusta församlingar, utbilda, bygga kyrkor, m.m..
De pengar som samlas in till missonen i vår församling går till olika missionärer, evangelister, församlingar och projekt på flera platser i vår värld.

 

Mission

Sänd ditt bröd över vattnet, en dag får du det åter.

Pred 11:1

Login