Skåne

Vår församling stödjer Skånes Pionjärmission som är arbetsgivare för pastor Curt Levin. Han har under flera år närmast varit verksam i Sjöbo där en församling vuxit fram. Nu går han vidare med att satsa på Kävlinge och Eslöv. Det innebär att knyta kontakter med människor, stötta de kristna som finns där, be för området och ha målet att fler ska komma till tro. Läs mer på Pionjärmissionens facebooksida.

Mission

Sänd ditt bröd över vattnet, en dag får du det åter.

Pred 11:1

Login