Ukraina

Skärstads pingstförsamling har en vänförsamling i Olevsk. Där finns vi med som stöd vid till exempel kyrkbygge och hjälpsändningar. Vi har under åren gjort ett flertal besök i Olevsk.

Under sovjettiden var det speciellt en medlem i Skärstads pingstförsamling, Filip Nilsson, som alltid bad för de kristna bakom järnridån.

Efter kommunismens fall knöts den första kontakten med Olevsk våren 1992. Redan samma höst gick den första hjälpsändningen dit och under åren har ytterligare sex hjälpsändningar förmedlats från vår församling. Ett annat mål har varit att uppmuntra till eget företagande i mindre skala, en slags hjälp till självhjälp.

Vid en resa till Olevsk skänkte Skärstads pingstförsamling sitt mötestält och vid ett annat tillfälle reste 26 ungdomar från Skärstad dit. Ytterligare åtta resor har ägt rum och många från Skärstad har fått möjlighet att besöka vänförsamlingen.

Representanter från församlingen i Olevsk har också haft möjligheten att besöka Skärstad vid några tillfällen.

Mission

Sänd ditt bröd över vattnet, en dag får du det åter.

Pred 11:1

Film från invigningen 29 juli 2018

Login