Församlingen

Vi är en gemenskap av människor som har en personlig tro på Gud. Vi tror att det är viktigt att dela tron och livet med varandra och att arbeta tillsammans för det uppdrag som Jesus en gång gav oss, Matteus 28:18-20. Vi vill erbjuda en kristen gemenskap för alla åldrar, i livets alla olika skeden. Med bibeln, bönen och gemenskapen vill vi uppmuntra till tro och efterföljelse av Jesus Kristus. Vår längtan är att vara en varm, växande gemenskap med Jesus i centrum. Som ärar Gud, bär varandra, växer i Kristus, tjänar vår nästa och når fler.                                                                                                                 

Vår stora mötesplats är vår gudstjänst kl 10.30 varje söndag. Välkommen till den, vi ser fram emot att träffa dig!

Vår vision

En varm, växande gemenskap med Jesus i centrum .

Login