Vi tror:    

  • på en treenig Gud – Fader, Son och den helig Ande
  • på Jesu död och uppståndelse
  • att Bibeln är Guds ord (inspirerad av Gud, skriven av människor)
  • att bönen är en möjlighet till ett levande samtal med Gud
  • att en människa som tror och bekänner Jesus som Herre och frälsare är en kristen
  • att Guds Ande är en gåva, till hjälp och kraft, till alla troende
  • att troendedop är en del av ett kristet liv
  • att församlingen är en gemenskap för andlig tillväxt
  • att en kristen vill följa Jesus och dela med sig av sin tro
  • att Jesus en gång ska komma tillbaka

Vår vision

En varm, växande gemenskap med Jesus i centrum .

Login