- en varm och öppen gemenskap med Jesus i centrum
- ett gudstjänstliv med bön, sång och tillbedjan
- Bibelförankrad undervisning som hjälp i livet
- själavård och förbön
- möjlighet till att vara med i en hemgrupp
- möjlighet till engagemang i vår församling, vårt närområde och utöver vår värld

Vår vision

En varm, växande gemenskap med Jesus i centrum .

Login