Dop

Dopet är en stor förmån och glädje där vi får visa i handling att vi tror och vill vandra Jesu väg. Bibeln säger att dopet hör ihop med frälsningen, så har vi en tro på Jesus och vill följa honom så ingår det att döpa sig. I dopet får vi i likhet med Jesus död och uppståndelse lämna vårt gamla liv i dopgraven och när vi står upp från vattnet står vi upp till ett nytt liv och en fördjupad gemenskap med Jesus och de troende i Guds familj.

Är dopet ditt nästa steg?

Har du frågor? Ta kontakt med Alma eller Fredrik så bokar vi ett samtal.

Alma 072-442 23 18, Fredrik 070-797 16 58