Bli en del av oss

Vi vill vara en kyrka för hela livet. En kyrka där Jesus är i centrum och där alla får plats. Där kärnan i allt vi gör är en längtan efter att förmedla Guds kärlek till vår omvärld och se mer av Gud i våra liv.

Vi tror att varje människa är unik, värdefull och underbart skapad och att Gud har en plan och en tanke för oss var och en. Tillsammans med varandra och med Gud vill vi upptäcka ett liv fyllt med mål och mening.

Vi vill att vår gemenskap ska vara varm och öppen, Vårt gudstjänstliv fyllt av sång, bön och tillbedjan. Undervisningen bibelförankrad. Vi erbjuder hemgrupper för alla åldrar, förbön och själavård och inte minst möjlighet för engagemang för både vår församling, vårt närområde och vår värld.

Guds syfte för varje människa:

 • Lär känna och älska Gud
 • Var rotad i Guds familj
 • Att formas lik Jesus
 • Att visa Guds kärlek
 • Berätta om Jesus för andra

Dessa syften och vårt församlingsbygge bygger på Jesu ord i från Matteus 22:37-40 (det dubbla kärleksbudet) och Matteus 28:18-20 (Missionsbefallningen).

Vår församling vill erbjuda:

Kraft att leva på, människor att leva med, principer att leva efter, uppgifter att leva ut och ett uppdrag att leva för.

Vi vill vara:

En varm växande gemenskap med Jesus i centrum, som ärar Gud, bär varandra, växer i Kristus, tjänar vår nästa och når fler.

Välkommen att bli en del av oss! Skriv i kontaktformuläret nedanför så tar vi kontakt med dig.

Vi tror:

 • På en treenig Gud – Fader, Son och helig Ande.
 • På Jesu död och uppståndelse.
 • Att Bibeln är Guds ord – inspirerad av Gud, skriven av människor.
 • Att bönen är en möjlighet till ett levande samtal med Gud.
 • Att en människa som tror och bekänner Jesus som Herre och frälsare är en kristen.
 • Att troendedop är en del av ett kristet liv.
 • Att Guds Ande är en gåva, till hjälp och kraft till alla troende.
 • Att församlingen är en gemenskap för andlig tillväxt.
 • Att en kristen vill följa Jesus och dela med sig av sin tro.
 • Att Jesus en gång ska komma tillbaka.