Samtalstjänst

Visste du att det finns människor i vår kyrka, som har både kompetens och vilja att samtala med dig när livet inte blivit så som du trodde eller önskade? När du hamnat i en kris eller i problem av olika slag och har behov av att få dela tillvaron med någon annan i samtal. Då finns samtalstjänst till för dig och dina vänner.

Det handlar inte om psykolog- eller kuratorssamtal, utan om själavårdande samtal som skall vara ett stöd och en hjälp för dig en bit på din livsvandring.