Stickcafé

Stick, språk och trivselcafé

måndagar klockan 19.00 träffas alla som vill för att umgås och ha trevligt tillsammans. Den som vill kan ta med sitt stickprojekt, annat handarbete eller pyssel. Du som inte har svenska som ditt modersmål är speciellt välkommen!

Tillbaka till verksamheter