Predikan

Predikan

Vi spelar in predikningarna digitalt som kan avlyssnas här

Read More
Varför dop?

Varför dop?

Jesus säger i Mark 16:16 "Den som tror

Read More
Aktuellt söndag

Aktuellt söndag

28 maj 10.30 Skattkammarens
Sommarfest på Solgläntan. 
17.00 Read More
Därför tror vi på Jesus!

Därför tror vi på Jesus!

Han är den som bryr sig mest om

Read More
  • 1